ماشین لباسشویی NORD مرور کتاب پرفروش

NORD WM75-268SN ماشین لباسشویی مستقل مرور کتاب پرفروش
NORD WM75-268SN

مستقل; عمودی;
85.00x43.00x77.00 سانتی متر
ماشین لباسشویی NORD WM75-268SN مرور کتاب پرفروش
نوع بار: عمودی
روش نصب: مستقل
نام تجاری: NORD
کنترل: سنسور
برنامه های شستشوی ویژه: شستن پارچه های ظریف
مواد مخزن: پلاستیک
حداکثر بار (کیلوگرم): 7.50
رنگ ماشین لباسشویی: سفید
عرض (سانتی متر): 85.00
عمق (سانتی متر): 43.00
ارتفاع (سانتی متر): 77.00
اطلاعات دقیق
NORD XPB62-188S ماشین لباسشویی مستقل مرور کتاب پرفروش
NORD XPB62-188S

مستقل; عمودی;
92.00x47.00x82.00 سانتی متر
ماشین لباسشویی NORD XPB62-188S مرور کتاب پرفروش
نوع بار: عمودی
روش نصب: مستقل
نام تجاری: NORD
کنترل: سنسور
مواد مخزن: پلاستیک
حداکثر بار (کیلوگرم): 6.50
رنگ ماشین لباسشویی: سفید
عرض (سانتی متر): 92.00
عمق (سانتی متر): 47.00
ارتفاع (سانتی متر): 82.00
اطلاعات دقیق
NORD XPB60-78S-1A ماشین لباسشویی مستقل مرور کتاب پرفروش
NORD XPB60-78S-1A

مستقل; عمودی;
73.00x44.00x85.00 سانتی متر
ماشین لباسشویی NORD XPB60-78S-1A مرور کتاب پرفروش
نوع بار: عمودی
روش نصب: مستقل
نام تجاری: NORD
کنترل: سنسور
مواد مخزن: پلاستیک
حداکثر بار (کیلوگرم): 3.00
وزن (کیلوگرم): 20.00
رنگ ماشین لباسشویی: سفید
عرض (سانتی متر): 73.00
عمق (سانتی متر): 44.00
ارتفاع (سانتی متر): 85.00
اطلاعات دقیق
NORD ХРВ70-881S ماشین لباسشویی مستقل مرور کتاب پرفروش
NORD ХРВ70-881S

مستقل; عمودی;
68.00x35.00x83.00 سانتی متر
ماشین لباسشویی NORD ХРВ70-881S مرور کتاب پرفروش
نوع بار: عمودی
روش نصب: مستقل
نام تجاری: NORD
کنترل: سنسور
مواد مخزن: پلاستیک
حداکثر بار (کیلوگرم): 5.00
رنگ ماشین لباسشویی: سفید
عرض (سانتی متر): 68.00
عمق (سانتی متر): 35.00
ارتفاع (سانتی متر): 83.00
اطلاعات دقیق
NORD WM80-168SN ماشین لباسشویی مستقل مرور کتاب پرفروش
NORD WM80-168SN

مستقل; عمودی;
82.00x48.00x79.00 سانتی متر
ماشین لباسشویی NORD WM80-168SN مرور کتاب پرفروش
نوع بار: عمودی
روش نصب: مستقل
نام تجاری: NORD
کنترل: سنسور
برنامه های شستشوی ویژه: شستن پارچه های ظریف
مواد مخزن: پلاستیک
حداکثر بار (کیلوگرم): 8.00
رنگ ماشین لباسشویی: سفید
عرض (سانتی متر): 82.00
عمق (سانتی متر): 48.00
ارتفاع (سانتی متر): 79.00
اطلاعات دقیق
NORD XPB52-72S ماشین لباسشویی مستقل مرور کتاب پرفروش
NORD XPB52-72S

مستقل; عمودی;
69.00x36.00x83.00 سانتی متر
ماشین لباسشویی NORD XPB52-72S مرور کتاب پرفروش
نوع بار: عمودی
روش نصب: مستقل
نام تجاری: NORD
کنترل: سنسور
مواد مخزن: پلاستیک
حداکثر بار (کیلوگرم): 2.50
رنگ ماشین لباسشویی: سفید
عرض (سانتی متر): 69.00
عمق (سانتی متر): 36.00
ارتفاع (سانتی متر): 83.00
اطلاعات دقیق
NORD XPB72-168S ماشین لباسشویی مستقل مرور کتاب پرفروش
NORD XPB72-168S

مستقل; عمودی;
96.00x50.00x83.00 سانتی متر
ماشین لباسشویی NORD XPB72-168S مرور کتاب پرفروش
نوع بار: عمودی
روش نصب: مستقل
نام تجاری: NORD
کنترل: سنسور
مواد مخزن: پلاستیک
حداکثر بار (کیلوگرم): 7.80
رنگ ماشین لباسشویی: سفید
عرض (سانتی متر): 96.00
عمق (سانتی متر): 50.00
ارتفاع (سانتی متر): 83.00
اطلاعات دقیق
NORD WM85-288SN ماشین لباسشویی مستقل مرور کتاب پرفروش
NORD WM85-288SN

مستقل; عمودی;
79.00x48.00x92.00 سانتی متر
ماشین لباسشویی NORD WM85-288SN مرور کتاب پرفروش
نوع بار: عمودی
روش نصب: مستقل
نام تجاری: NORD
کنترل: سنسور
مواد مخزن: پلاستیک
حداکثر بار (کیلوگرم): 8.50
رنگ ماشین لباسشویی: سفید
عرض (سانتی متر): 79.00
عمق (سانتی متر): 48.00
ارتفاع (سانتی متر): 92.00
اطلاعات دقیق
NORD XPB40-268S ماشین لباسشویی مستقل مرور کتاب پرفروش
NORD XPB40-268S

مستقل; عمودی;
67.00x40.00x76.00 سانتی متر
ماشین لباسشویی NORD XPB40-268S مرور کتاب پرفروش
نوع بار: عمودی
روش نصب: مستقل
نام تجاری: NORD
کنترل: سنسور
مواد مخزن: پلاستیک
حداکثر بار (کیلوگرم): 4.50
رنگ ماشین لباسشویی: سفید
عرض (سانتی متر): 67.00
عمق (سانتی متر): 40.00
ارتفاع (سانتی متر): 76.00
اطلاعات دقیق
NORD WM62-268SN ماشین لباسشویی مستقل مرور کتاب پرفروش
NORD WM62-268SN

مستقل; عمودی;
77.00x43.00x85.00 سانتی متر
ماشین لباسشویی NORD WM62-268SN مرور کتاب پرفروش
نوع بار: عمودی
روش نصب: مستقل
نام تجاری: NORD
کنترل: سنسور
مواد مخزن: پلاستیک
حداکثر بار (کیلوگرم): 6.00
رنگ ماشین لباسشویی: سفید
عرض (سانتی متر): 77.00
عمق (سانتی متر): 43.00
ارتفاع (سانتی متر): 85.00
اطلاعات دقیق

لطفا به پروژه کمک کنید! لطفا آن را به اشتراک بگذارید! متشکرم!

LINK:
BB CODE:
HTML CODE:

لطفا به پروژه کمک کنید: متشکرم!

ماشین لباسشویی NORD مرور کتاب پرفروش

2023-2024
subhajyotidas.com
محصول خود را پیدا کنید الزامات بیشتر!
subhajyotidas.com
محصول خود را پیدا کنید